Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

harmonogram konsultacji spoecznych 1 PRZYPOMINAMY, ŻE W DNIACH 17 i 18 SIERPNIA 2015r. na terenie 4 gmin objętych działaniem LGD "Długosz Królewski" odbędą się KONSULTACJE SPOŁECZNE prowadzone w ramach działania 19. "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ponadto zapraszamy również do aktywnego udziału w tworzeniu nowej LSR uczestnicząc w spotikaniach podczas imprez loklanych oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Szczegóły w załącznikach.

HARMONOGRAM WSZYSTKICH SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI W RAMACH TWORZENIA LSR

(załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach Wsparcia przygotowawczego)
- PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI

zalacznik nr 7 do wniosku o wsparcie 1

 

1. Opis przygotowania LSR
2. Opis zatrudnienia
3. Zasady funkcjonowania biura
4. Harmonogram

 

 

 

 

 

 

 (załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie pomocy PROW 2014-2020 w ramach Wsparcia przygotowawczego)
- Informacja o miejscach i terminach prowadzonych spotkań

 

zacznik nr 8 1Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” zaplanowało partycypacyjny sposób tworzenia i konsultowania strategii rozwojowej na lata 2014-2020 z mieszkańcami z terenu 4 Gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Przewidziano:
- warsztaty analityczne na terenie każdej z gmin
- spotkania konsultacyjno - indywidualne podczas trwania imprez organizowanych przez samorządy terytorialne
- spotkanie konsultacyjno - informacyjne podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 

 

 

 

Więcej informacji również pod linkiem: tutaj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem