Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

Dlugosz Krolewski logo v1W dniu 11 lutego 2020r. odbył się warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Długosz Królewski".

 

Warsztat podzielony był na kilka bloków tematycznych, podczas których omówiono i przeanalizowano m.in. zapisy umowy ramowej i Wytycznych 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, aktualne procedury, realizację finansową i rzeczową LSR. Dyskusja dotyczyła również jakości składanych projektów, roli, jaką spełniają kryteria wyboru projektów oraz procedury wyboru operacji, zmian społeczno-gospodarczych mających wpływ na aktualność zapisów LSR. Na zakończenie wypracowano sposoby reagowania na sytuacje zagrażające osiągnięciu zaplanowanych wskaźników oraz sformułowano rekomendacje.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej. Zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 (która ten mechanizm wprowadziła) oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie warsztatu refleksyjnego. Celem warsztatu jest analiza osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią podstawę ewaluacji zewnętrznej.

Warsztat refleksyny był również kolejnym spotkaniem konsultacyjnym dot. zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.

warsztatrefleksyjny20202

warsztatrefleksyjny20201

warsztatrefleksyjny20203

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem