Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

20231017 150834W dniu 17 października 2023r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Długosz Królewski”. Najistotniejszym punktem zebrania był wybór władz Stowarzyszenia ze względu na kończącą się kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Na Przewodniczącego Zebrania wyłoniono Pana Krzysztofa Niedźwiedzkiego, który rozpoczął spotkanie. Na początku Prezes Zarządu Zbigniew Słodowy odczytał Uchwały dotyczące przyjęcia nowych osób w poczet członków Stowarzyszenia. Następnie przedstawił on również Sprawozdanie z działalności Zarządu za cały okres swojej 4-letniej kadencji, w którym podziękował również za bardzo dobrą współpracę w Stowarzyszeniu z członkami i przedstawicielami władz samorządowych.

Rozpoczynając punkt zebrania dotyczący wyboru władz Stowarzyszenia powołano trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: Mariusz Janiak, Jerzy Kowalski oraz Jerzy Pałaś. Kolejno przystąpiono do punktu wyboru członków Zarządu. Członek Andrzej Kupaj podał propozycję pozostawienia obecnego składu na kolejny okres kadencji, co zostało pozytywie odebrane i poddane pod głosowanie. Zarówno skład Zarządu, jak i zajmowane w nim funkcje nie uległ zmianie, zostały przegłosowane jednogłośnie i podjęte uchwałą.

Następnie przystąpiono do wyboru członków do pełnienia obowiązków w Komisji Rewizyjnej. Również padła sugestia pozostawienia obecnego składu. Ze względu na rezygnację z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej dotychczasowego Przewodniczącego Pana Stanisława Matuszaka, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht wysunął rekomendację dla Pani Sylwii Rosiak. Propozycja ta została przegłosowana jednogłośnie tak samo jak akceptacja pozostałych członków, którzy dotychczas pełnili funkcję w Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej ustanowiono za Przewodniczącego KR Pana Krzysztofa Stępińskiego, a W-ce Przewodniczących Panią Sylwię Rosiak, Pana Witolda Pawlika oraz Pana Andrzeja Chwiłkowskiego. Walne Zebranie podjęło stosowne uchwały.

Posiedzenie zakończono gratulacjami dla wybranych członków do reprezentacji władz Stowarzyszenia.

20231017 141632 20231017 141648

20231017 141704 20231017 143058

20231017 144428 20231017 150544

20231017 150804 20231017 150819

20231017 150834

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem