Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

1W dniu 21 maja 2024r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Długosz Królewski”. Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Zbigniew Słodowy. Przewodniczącym Zebrania został Pan Jerzy Kowalski, a Sekretarzem Zebrania Karolina Figas Dyrektor Biura LGD.

W ramach porządku obrad odczytano uchwałę przyjmującą nowego członka Stowarzyszenia. Następnie dokonano przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023r. oraz sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Kolejno zaprezentowano przyjęty przez Komisję Rewizyjną protokół z przeprowadzonej kontroli Zarządu. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag co do gospodarności organu i wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi, co zostało przyjęte przez Walne Zebranie jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków stosowną uchwałą. Ważnym punktem była zmiana w składzie członków Rady Stowarzyszenia. Ze względu na rezygnację dwóch członków w osobach: Grzegorz Biernacik oraz Bernadeta Bożek przystąpiono do podawania rekomendacji w celu uzupełnienia składu tego organu. Prezes Zarządu zaproponował dwóch kandydatów tj. Sylwię Lazarek oraz Romana Witońskiego. Więcej kandydatur nie wpłynęło. Osoby te zostały poddane pod głosowanie członków Walnego Zebrania i przyjęte w poczet członków Rady. Następnie przystąpiono do ukonstytuowania się nowego składu i wytypowania nowego wiceprzewodniczącego Rady na miejsce pana Biernacika. Rada po wewnętrznych zgodnieniach wytypowała na Wiceprzewodniczącego Rady Panią Sylwię Lazarek. Uaktualnienie listy członków Rady Stowarzyszenia niosło za sobą wymóg dokonania zmiany zapisu w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w związku z tym podjęto jednogłośnie stosowną uchwałę. W wolnych głosach i wnioskach Wiceprezes Zarządu Piotr Świderski podziękował za udzielone absolutorium Zarządowi na kolejny rok.

1  2

3  4

5  6

7

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem