Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

logNaborOgłoszenie numer 7/2022/G

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” z siedzibą w Brzezinach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. informuje, że

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych

 

I. Rozwój kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby

Rodzaj operacji Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust.1 pkt.1 Roz. MRiRW)
Termin składania wniosków 27.04.2022r., godz. 8:00 – 20.05.2022r., godz. 14:00
Limit dostępnych środków 30 159,78 (120 639,12 zł)[i]
Wysokość wsparcia

nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowalnych, przewiduje granty w wartościach pomocy mieszczących się w przedziale od 5000 zł do 50000 zł

Rodzaj beneficjenta Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne im podległe oraz organizacje pozarządowe
Miejsce składania wniosków Biuro Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, ul. 1000 – lecia 10, 62-874 Brzeziny
Forma wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów

 

Minimalne wymagania Aby wniosek uznać za zgodny z kryteriami lokalnymi musi on otrzymać minimalną liczbę punktów, większą niż 18 punktów.
Wskaźnik realizacji naboru

W 2.1.1 Liczba działań społecznych na obiektach infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej – 4 sztuki

Zadania w ramach projektu grantowego

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

- organizacja imprez i wydarzeń niecyklicznych i inne operacje promujące walory Stowarzyszenia „Długosz Królewski”

- realizacja warsztatów, szkoleń, spotkań itp. zwiększających wiedzę i zainteresowanie mieszkańców obszaru tradycją, historią, ochroną dziedzictwa przyrodniczego,

- organizacja wydarzeń promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, kulinarnym oraz konkursów, itp.,

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski należy złożyć:

- w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

- w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu,

- oraz w 2 opisanych segregatorach.

Procedury i kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR dostępne są do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji o naborze udziela Biuro LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski” (ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny: osobiście po uprzednim kontakcie z Biurem, telefonicznie 62 76 98 222 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność i umowy

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami otwórz
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocyotwórz
  3. Wzór umowy o przyznaniu pomocy otwórz
  4. Wniosek o rozliczenie grantu otwórz
  5. Sprawozdanie z realizacji grantuotwórz
  6. Weksel in blanco - otwórz
  7. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele główne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia cele otwórz
  8. Załącznik nr 10 do wniosku o wybór LSR „Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli otwórz
  9. Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR „Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - otwórz

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność na lata2016-2020 z perspektywą na rok 2023 - plik do pobrania


[i] alokacja przeliczona jest na PLN po umownym kursie 1 EURO = 4 PLN, w momencie zawierania umów przyznania pomocy, kwoty wnioskowanej/przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane na wartość w Euro po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem