Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

logNaborOgłoszenie numer 9/2022/G

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” z siedzibą w Brzezinach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. informuje, że

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych

 

I. Infrastruktura w małą przestrzeń publiczną

Rodzaj operacji Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW)
Termin składania wniosków 27.04.2022r., godz. 8:00 – 20.05.2022r. godz. 14:00
Limit dostępnych środków 40 294,12 (161 176,48 zł)[i]
Wysokość wsparcia

nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowalnych, przewiduje się granty w wartościach pomocy mieszczących się w przedziale od 20 000 zł do 50 000 zł

Rodzaj beneficjenta

Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne im podległe oraz organizacje pozarządowe

Miejsce składania wniosków Biuro Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, ul. 1000 – lecia 10, 62-874 Brzeziny
Forma wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów

 

Minimalne wymagania

Aby wniosek uznać za zgodny z kryteriami lokalnymi musi on otrzymać minimalną liczbę 18 punktów.

Wskaźnik realizacji naboru 1.1.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - 3 szt.
Zadania w ramach projektu grantowego

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

- rozwój, budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

- zagospodarowanie terenu na cele turystyczne i rekreacyjne lub kulturalne.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski należy złożyć:

- w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

- w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu,

- oraz w 2 opisanych segregatorach.

Procedury i kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR dostępne są do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia, W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji o naborze udziela Biuro LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski” (ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny: osobiście po uprzednim kontakcie z Biurem, telefonicznie 62 76 98 222 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność i umowy

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami -  otwórz
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocyotwórz
  3. Wzór umowy o przyznaniu pomocy otwórz
  4. Wniosek o rozliczenie grantu otwórz
  5. Sprawozdanie z realizacji grantuotwórz
  6. Weksel in blanco - otwórz
  7. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele główne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia celeotwórz
  8. Załącznik nr 10 do wniosku o wybór LSR „Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli otwórz
  9. Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR „Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - otwórz

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność na lata2016-2020 z perspektywą na rok 2023 - plik do pobrania


[i] [i] alokacja przeliczona jest na PLN po umownym kursie 1 EURO = 4 PLN, w momencie zawierania umów przyznania pomocy, kwoty wnioskowanej/przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane na wartość w Euro po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem