Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

I8I78LOKALNA STARTEGIA ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA ROK 2023 (aneksowana w UM i obowiązująca od dnia 03.10.2017r.) - plik do pobrania

Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 10.12.2018 r.

Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 31.01.2019 r.

Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 18.10.2019 r.

Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 08.02.2021 r.

Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 22.09.2021r.

Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 01.06.2023r.

 

 

Załącznik nr 9 do LSR - PROCEDURY WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR ORAZ REGULAMIN ORGANU DECYZYJNEGO (aneksowany w UM i obowiązujący od dnia 09.06.2017r.)

Załącznik nr 9 do LSR - aktualizacja 08.02.2021 r.

Załącznik nr 9 do LSR - aktualizacja 22.09.2021r.

 

Załącznik nr 10 do LSR - PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROEJKTÓW GRANTOWYCH WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ROZLICZANIA GRANTÓW, MONITOROWANIA I KONTROLI (aneksowany w UM i obowiązujący od dnia 09.06.2017r.)

       a) Wniosek o powierzenie grantu

       b) Instrukcja do wniosku o powierzenie grantu

       c) Umowa powierzenia grantu

       d) Wniosek o rozliczenie grantu

       e) Sprawozdanie - granty

 

Załącznik nr 11 do LSR -  KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW (ostatnia zmiana - 14.11.2016r.)

Załącznik nr 11 do LSR - aktualizacja 08.02.2021 r.

 

Załącznik nr 12 do LSR - KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW (aneksowany w UM i obowiązujący od dnia 09.06.2017r.)

 

Załącznik nr 14 do LSR - PLAN SZKOLEŃ

Plan szkoleń (aktualizacja z dn. 03.10.2017)

Plan szkoleń (aktualizacja z dn. 18.10.2019)

Plan szkoleń (aktualizacja z dnia 22.09.2022)

Plan szkoleń (aktualizacja z dnia 17.10.2023r.)

 

UMOWA RAMOWA - o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Aneks nr 1 do umowy ramowej

Aneks nr 2 do umowy ramowej

Aneks nr 3 do umowy ramowej

Aneks nr 4 do umowy ramowej

Aneks nr 5 do umowy ramowej

Aneks nr 6 do umowy ramowej

Aneks nr 7 do umowy ramowej

Aneks nr 8 do umowy ramowej

Aneks nr 9 do umowy ramowej

Aneks nr 10 do umowy ramowej

Aneks nr 11 do umowy ramowej

Aneks nr 12 do umowy ramowej

Aneks nr 13 do umowy ramowej

 

Aneks nr 1 do Umowy o przyznaniu pomocy - "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji"

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem