Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

logNaborZakonczOgłoszenie numer 4/2018

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” z siedzibą w Brzezinach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. informuje, że

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych naborów na następujące zakresy tematyczne:

I.Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

 

Rodzaj operacji

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW)

 

Termin składania wniosków 29.12.2017 godz. 8:00 – 25.01.2018 godz. 14:00
Limit dostępnych środków 936 615,83 zł
Wysokość wsparcia

Nie wyższej niż 63,63% dla jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj beneficjenta

Jednostki samorządu terytorialnego

Miejsce składania wniosków Biuro Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, ul. 1000 – lecia 10, 62-874 Brzeziny
Forma wsparcia Refundacja
Minimalne wymagania Aby wniosek uznać za zgodny z kryteriami lokalnymi musi on otrzymać minimalną liczbę 18 punktów.
Wskaźnik realizacji naboru

W.1.1 Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – 550 osób

1.1.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - 5 sztuk

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski należy złożyć:

- w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

- w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu,

- oraz w 2 opisanych segregatorach.

W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Informacje dodatkowe Wszelkich informacji o naborze udziela Biuro LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski” (ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny: osobiście po uprzednim kontakcie z Biurem, telefonicznie 62 76 98 222 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność i umowy

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3. Załącznik nr 1 o innowacyjności oraz zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu - otwórz

5. II. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)  - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)-  otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)- otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)- otwórz

III. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

1) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność na lata2016-2020 z perspektywą na rok 2023 - plik do pobrania

Załącznik nr 11 do LSR- Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 9 do LSR – Procedury wyboru operacji w ramach LSR oraz Regulamin Organu Decyzyjnego

Formularze dostępne również na stronach internetowych:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament PROW http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=877&Itemid=266 ,

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem