Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

EKOBAIK

"Ekologiczna Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych"

Projekt współpracy Lokalnej Grupy Działania "Długosz Królewski" oraz Lokalnej Grupy Działania "Między Prosną a Wartą"

W ramach operacji planowana jest realizacja 3 głównych zadań realizwoanych symetrycznie przez wszystkich partnerów projektu współpracy oraz 2 zadań indywidulanych, odmiennych w swym zakresie  od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów odrębnych.

Zadanie nr 1: Podniesienie wiedzy w zakresie ochrony środkowiska poprzez zakup lamp solarnych


W wyniku realizacji operacji na obszarach partnerskich LGD zostanie zamontowanych 60 lamp hybrydowych, które będą stanowić dobra praktykę w zakresie ochrony środowiska. Planowany jest montaż 40 lamp na obszarze "Między Prosna a Wartą" - LGD (po 5 lamp na terenie każdej z 8 gmin) oraz 20 lamp na obszarze Stowarzyszenia Długosz Królewski (po 5 lamp na terenie każdej gminy). Planuje się zakup lamp hybrydowych zasilanych panelem fotowoltaicznym oraz  turbiną wiatrową. Zastosowanie takiego rozwiązania będzie miało nowatorski charakter na naszym terenie i pozwoli na nowatorskie wykorzystanie posiadanych zasobów odnawialnych tj. energii słonecznej i wiatrowej. Wprawdzie na obszarach partnerskich LGD były już montowane podobne lampy, niemniej jednak nigdy nie był prowadzone takie prace symetrycznie i na taką skalę na całym obszarze, zatem projekt będzie miał charakter innowacyjny.


Na każdej z zakupionych lamp zostanie zamieszczona naklejka promocyjno-informacyjnych zawierająca m.in. kod QR, pozwalający na przekierowanie na stronę internetową zawierajacą informacje o zasadach działania lampy i jej pozytywnym wpływie na ochronę środowiska.  Ponadtko nalepka zawierać będzie informacje o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.  Lampy zostaną zamontowane na terenie każdej z gmin, przez co społeczność lokalna "na własnej skórze" odczuje pozytywny wpływ stosowania tego typu ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Podjęcie i pokazanie działania, które przyniosło konkretne, pozytywne rezultaty, zawiera w sobie pewien potencjał innowacji, jest trwałe i powtarzalne oraz możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu przez inne podmioty, będzie stanowić niezwykła lekcję ekologii dla mieszkańców naszego obszaru przez co wpłynie na wzmocnienie kapitału społecznego w zakresie ochrony środowiska wśród mieszkańców obszarów partnerskich LGD.  Miejsca montażu lamp nie będą przypadkowe, lecz celem wzmocnienia oddziaływania projektu, planuje się montaż lamp w bliskości infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, a przez to jej rozwój. Zatem realizacja operacja przyczyni się do realizacji więcej niz 1 celu szczególowego LSR, wszystkich LGD uczestniczących w realizacji projektu współpracy.
Zadanie realizowane symetrycznie, przez wszystkich partnerów projektu współpracy.

 

hybrydafoto  LAMPA HYBRYDOWA Z TURBINĄ WIATROWĄ - SPECYFIKACJA I INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Informacje ogólne o lampie (pdf)

Fundament i panel fotowoltaiczny (pdf)

Akumulator (pdf)

Turbina wiatrowa (pdf)

Zdalny sterownik (pdf)

Oprawa LED (pdf)

Certfikaty (pdf)

Wybrany realizator zadania EcoSolary - http://www.ekosolary.pl/oferta/lapy-solarne-uliczne/


Zadanie nr 2: Wzmocnienie kapitału społecznego KGW poprzez przeprowadzenie przegladu kulinarnego


W ramach przeglądu każde KGW dostarczy do biura LGD, na którego terenie działa formularz uczestnictwa, który składał się będzie z dwóch części. Pierwsza cześć dotyczyć będzie samego KGW (opis KGW + 5 zdjęć KGW/z działaności KGW) a druga potrawy kulinarnej (opis/przepis  + 5 zdjęć potrwawy). Formularze zostaną przygotowane przez poszczególne KGW, podczas spotkań przeprowadzonych przez każde KGW osobno w dogodnej dla siebie lokalizacji. Każde KGW podczas spotkania wybierze i przygotuje 1 potrawę na przegląd, wykona zdjęcia i niezbędne opisy, zgłębi historie i dokanania swojego KGW, co przełoży się na wzmocnienie kapitału społecznego wśród członkiń KGW w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów kulinarnych. Ponadto materiał wypracowany podczas spotkań zostanie opublikowany w folderze promocyjno - informacyjnego oraz częściowo wypromowane w filmie promocyjno - informacyjny.Zadanie nr 3: Film promocyjno - informacyjny

W ramach zadania planowane jest nagranie filmu pomocyjno-informacyjnego.Celem wzmacniania kapitału społecznego mieszkańców obszarów partnerskich LGD w filmie zostanie zaprezentowane  wykorzystanie innowacyjnych lamp hybrydowych zamontowanych w ramach zadania 1, wykorzystujących energie ze żródeł odnawialnych. Ponadto celem wzmocnienia kapitału społecznego wśród przede wszystkim członkiń KGW w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów kulinarnych w filmie zostanie zaprezentowany również dorobek kilku KGW. Film będzie zawierał informacje o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020. Film zostanie udostępniony na stronach interentowych partnerskich LGD. Ponadto film będzie udostępniany nieodpłatnie każej zaiteresowanej instytucji czy osobie.
Zadanie realizowane symetrycznie, przez wszystkich partnerów projektu współpracy.

Zadanie nr 4: Wydanie folderu promocyjno - informacyjnego

W zamach zadania planuje się wydanie folderu promocyjno - informacyjnego, w którym znajdzie się:
- informacja o realizowanych projekcie współpracy;
- informacja o zasadach działania lamp hybrydowych i ich pozytywnym wpływie na ochronę środowiska;
- lista KGW biorących udział w przeglądzie kulinarnym;
- prezentacja dorobku oraz potrwa wszystkich KGW z terenu "Między Prosną  a Wartą" - uczestniczących w przegladzie kulinarnym;
- informacja o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.


Foldel będzie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Folder bedzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w biurze LGD.
Zadanie jest realizowane celem wzmacniania kapitału społecznego mieszkańców obszarów partnerskich LGD w zakresie ochrony środowiska oraz celem wzmocnienia kapitału społecznego wśród przede wszystkim członkiń KGW w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów kulinarnych.  
Zadanie odmienne w swym zakresie  od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów, realizwane tylko przez 1 partnera - "Między Prosną  a Wartą" - Lokalną Grupę Działania. Dzięki czemu projekt wspólpracy jest zintegrowany.

Zadanie nr 5: Organizacja konkursu fotograficznego o tematyce ekologicznej oraz konkursu na najciekawszy plakat na temat "Ziemia - planeta ludzi" lub "Mieszkańcy lasu".

Zadanie odmienne w swym zakresie  od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów, realizwane tylko przez 2 partnera - Stowarzyszenie Długosz Królewski.  Dzięki czemu projekt wspópracy jest zintegrowany.  W ramach zadania planuje się organizację dwóch konkursów dla uczniów szkół z terenu LGD Długosz Królewski". Dla dzieci z klasy "zero" oraz klas 1-3 zaplanowano organizację konkursu na najciekawszy plakat na temat "Ziemia - planeta ludzi" lub "Mieszkańcy lasu". Dla uczniów klas 4-8 planuje się zorganizowanie konkursu fotograficznego o tematyce ekologicznej - promowanie najciekawszysch miejsc przyrodniczych w województwie łódzki i wielkopolskim. Działania te mają na celu szerzenie od najmłodszych lat postaw proekologicznych, pokazywanie poprzez zabawę, ale też naukę jak można we własnym zakresie chronić środkowisko przyrodnicze. Efekty prac zostaną zaprezentowane na stronie interenetowej Stowarzyszenia, w mediach społecznościowych oraz w albumie.Ponadto w ramach zadania, dla każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenie "Długosz Królewski" planuje zakupić pojemnik serce  na zużyte nakrętki, a dla każdej szkoły biorącej udział w konkursie pojemniki na zużyte baterie. Podsumowaniem tych działań będzie zorganizowana wystawa zdjęć i plakatów złożonych w konkursach wraz z wręczeniem nagród. Zadanie będzie odrębne , realizowane tylko na obszarze Stowarzyszenia "Długosz Królewski".


Zarówno organizację konkursu fotograficznego oraz konkursu na najciekawszy plakat zaplanowano w tym samym czasie. Konkursy będą ogólnodostępne dla wszystkich uczniów szkół gmin członkowskich LGD. Uczestnicy z tego tytułu nie będą ponosić żadnych dodatkowych opłat. Rekrutacja do obydwu konkursów będzie polegała na złożeniu w Biurze LGD karty zgłoszenia do udziału w konkursie, która będzie dostępna do pobrania zarówno w Biurze LGD jak i na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dlugoszkrolewski.org.pl.  Wcześniej jednak zostaną wysłane do wszystkich szkół pisma informujące o konkursie wraz z plakatami z prośbą o udostępnienie i jednoczesny udział w konkursach. Całe zadanie będzie realizowane i koordynowane przez pracowników Biura LGD we własnym zakresie , przygotowując wszystkie jego elementy. W ramach zadania zaplanowano opracowanie i wydruk 100 sztuk plakatów informacyjnych, które będą przekazane do wszystkich szkół i urzędów gmin i wywieszone w miejscach ogólnodostępnych. Ponadto zaplanowano zakup nagród rzeczowych dla uczniów, którzy zajmą I, II i III miejsce w poszczególnym konkursie. Dla pozostałych uczestników konkursów, tych młodszych i nieco starszych zaplanowano zakup materiałów promocyjnych, ekologicznych do codziennego użytku, tak aby na codzień promować proekologiczne zachowania od najmłodszych lat. Wszystkie materiały uczniowie będą mogli wykorzystać w szkole, podczas nauki.

Podsumowanie całego zadania będzie organizacja uroczystej wystawy prac złożonych w konkursach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem