Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

logNaborZakonczOgłoszenie numer 6/2020


Stowarzyszenie „Długosz Królewski” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.1.2.1: Podejmowanie działalności gospodarczej
I. Podejmowanie działalności gospodarczej.


Rodzaj operacji 

Podejmowanie działalności gospodarczej

(§2 ust.1 pkt.2 a Roz. MRiRW)

Termin i miejsce składania wniosków Wnioski należy składać od dnia 1 czerwca 2020 r. godz. 8:00 do dnia 19 czerwca 2020 r do godz. 14:00, bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski”, ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.
Limit dostępnych środków 550 000,00 zł
Forma wsparcia Premia w wysokości 50 000,00 zł
Rodzaj beneficjenta Osoby fizyczne
Miejsce składania wniosków Biuro Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, ul. 1000 – lecia 10, 62-874 Brzeziny
Minimalne wymagania Aby wniosek uznać za zgodny z kryteriami lokalnymi musi on otrzymać minimalną liczbę 18 punktów.
Wskaźnik realizacji naboru

w. 1.2 a – Liczba utworzonych miejsc pracy – 11 etatów

1.2.1 – Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa i stworzenia miejsca pracy – 11 sztuk

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski należy złożyć:

- w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

- w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach,

- oraz w 2 opisanych segregatorach.

Procedury i kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR dostępne są do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia, w zakładce Dokumenty – LSR

W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Informacje dodatkowe Wszelkich informacji o naborze udziela Biuro LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski” (ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny: osobiście po uprzednim kontakcie z Biurem, telefonicznie 62 76 98 222 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność i umowy

LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski” www.dlugoszkrolewski.org.pl , lub w biurze LGD „Długosz Królewski” ,

Formularze dostępne również na stronach internetowych:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament PROW

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

- Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) -otwórz 

- Wniosek o przyznanie pomocy (excel) - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

3. Biznesplan

- Biznesplan (pdf) - otwórz

- Biznesplan (docx) - otwórz

- Biznesplan (tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4) - otwórz

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu suię o pomoc de minimis - otwórz otwórz

5. RODO - otwórz

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

- umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

- załącznik wykaz działek ewidencyjnych - otwórz

- informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji - otwórz

- informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji - otwórz

7. Formularz wniosku o płatność:

- wniosek o płatność (pdf) - otwórz

- wniosek o płatność (excel) - otwórz

- RODO - otwórz

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność -

9. Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

10. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Buznesplanu (przykładowy wzór) - otwórz

11. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

Dodatkowa dokumentacja:

1. Procedura oceny i wyboru operacji - otwórz

2. Kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów - otwórz

3. Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz

4. Karta oceny formalnej - otwórz

5. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 - 2020 - otwórz

6. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele i wskaźniki - otwórz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem