Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

W związku z zakończonym terminem naboru wniosków nr 1/2016 przekazujemy tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: Rozwój działalności gospodarczej wraz z podnoszeniem kompetencji osób zaangażowanych w projekt, w kolejności ich składania w naborze 1/2016 w terminie od 12.12.2016 godz.7:30 – 28.12.2016 godz. 15:30.

WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW - PLIK PDF

 

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 05.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Długosz Królewski" dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2016. Poniżej zamieszczamy listy rankingowe operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz operacji wybranych do dofinansowania.

Lista operacji zgodnych ogłoszeniem i LSR - Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych Rozwijanie działalnosci gospodarczej

Lista operacji wybranych - Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych Rozwijanie działalności gospodarczej

Protokół 1/2017

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Zgodnie z art.22 ust. 1 prawo wniesienia protestu przysługuje w przypadku:

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo,

2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, albo

3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, albo

4) ustalenia przez LGD kwoty niższej niż wnioskowana.

Protest należy wnieść w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru.

Formularz protestu

 

 

DSC 0352W dniu 02.02.2017r. w biurze LGD "Długosz Królewski" odbyło się posiedzenie Zarządu z pracownikami biura w sprawie dokonania analizy złożonego protestu i dokonania rozstrzygnięcia sprawy poprzez uwglęgnienie bądź nieuwzględnienie protestu wraz z uzasadnieniem. Stanowisko Zarządu zawarte zostało w protokole z posiedzenia.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ODNOŚNIE ROZSTRZYGNIĘCIA ZŁOŻONEGO PROTESTU - pdf

 

 

 

 

posiedzenierady130220171

13 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Długosz Królewski", na którym został rozpatrzony protest.

Złożony protest dotyczył naboru nr 1/2016 w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Posiedzenie Rady dotyczyło również naniesienia kilku braków i uzupełnień w dokumentacji z naborów wniosków nr 1/2016 oraz 1/2017.

Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Rady w dniu 13.02.2017.

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem