Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close


DSC 0050Informujemy, że w dniu 18.09.2017r. podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Długosz Królewski" oceniającej wnioski, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru nr 3/2017, dokonano oceny 7 wniosków i wyboru operacji do finansowania.

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr I/1/17 z dnia 18.09.2017 - Lista operacji spełniających warunki wstępne

Załącznik nr 1 do uchwały nr I/2/17 z dnia 18.09.2017 - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Załącznik nr 1 do uchwały nr I/3/17 z dnia 18.09.2017 - LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA ze wskazaniem operacj mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu

Protokół nr 5/2017

 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Zgodnie z art.22 ust. 1 prawo wniesienia protestu przysługuje w przypadku:

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo,

2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, albo

3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, albo

4) ustalenia przez LGD kwoty niższej niż wnioskowana.

Protest należy wnieść w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru.

Formularz protestu

 

DSC 0052  DSC 0053

DSC 0059

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem