Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

logNaborZakonczOgłoszenie numer 5/2018

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” z siedzibą w Brzezinach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. informuje, że

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych naborów na następujące zakresy tematyczne:

I.Rozwój działalności gospodarczej wraz z podnoszeniem kompetencji osób zaangażowanych w projekt

 

Rodzaj operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust.1 pkt.2c Roz. MRiRW)
Termin składania wniosków 01.10.2018 godz. 9:00 – 19.10.2018 godz. 13:30
Limit dostępnych środków 1 497 649,00 zł
Wysokość pomocy Nie więcej niż 300 000 zł oraz nie mniej niż 50 000 zł
Wysokość wsparcia

70% kosztów kwalifikowanych dla wniosków przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniu oraz utworzeniu miejsc pracy oraz nastawionych na rozwiązywanie lokalnych problemów.

50% kosztów kwalifikowanych dla wniosków przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniu oraz utworzeniu miejsc pracy, ale bez rozwoju problemów lokalnych

Rodzaj beneficjenta Istniejące przedsiębiorstwa, spełniające status mikro i małych przedsiębiorstw.
Miejsce składania wniosków Biuro Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, ul. 1000 – lecia 10, 62-874 Brzeziny
Forma wsparcia Refundacja
Minimalne wymagania Aby wniosek uznać za zgodny z kryteriami lokalnymi musi on otrzymać minimalną liczbę punktów, większą niż 18 punktów.
Wskaźnik realizacji naboru

w. 1.2 a – Liczba utworzonych miejsc pracy – 16 etatów

w. 1.2 b – Liczba utworzonych miejsc pracy w działalności gospodarczej związanej z zatrudnieniem osób defaworyzowanych (osób młodych do 35 lat, kobiet, osób powyżej 55 lat) – 5 etatów

1.2.2 – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa i stworzenia oraz utrzymania miejsc pracy – 8 sztuk

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski należy złożyć:

- w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

- w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu,

- oraz w 2 opisanych segregatorach.

Procedury i kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR dostępne są do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia a , w zakładce Dokumenty – LSR pod poniższym linkiem:

http://dlugoszkrolewski.org.pl/dokumenty/lokalna-strategia-rozwoju-lsr

W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Informacje dodatkowe Wszelkich informacji o naborze udziela Biuro LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski” (ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny: osobiście po uprzednim kontakcie z Biurem, telefonicznie 62 76 98 222 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność i umowy

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. I.1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) -otwórz

3. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących dla wielokrotnego wypełnienia (excel) - otwórz

4. Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) -otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz
 • Pomocnicze tabele finansowe Biznesplanu - otwórz

5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwaotwórz

7. RODO klauzule 19.2 – otwórz

8. RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO - otwórz

9. RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI - otwórz

II. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Wzór umowy o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1020) (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3a Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1020) (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 4 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja z realizacji operacji - otwórz
 • II.Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
 1. 1)Wniosek o płatność (pdf.)otwórz
 2. 2) Wniosek o płatność (excel) - otwórz
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
 4. Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji - otwórz
 5. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
 6. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – otwórz
 7. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu – informacja po realizacji operacji – otwórz
 8. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu – otwórz
 9. RODO klauzule 19.2 - otwórz
 10. RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2 - otwórz
 11. RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2 - otwórz

Załącznik nr 11 do LSR- Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 9 do LSR – Procedury wyboru operacji w ramach LSR oraz Regulamin Organu Decyzyjnego

Lokalna Strategia Rozwoju otwórz

Załącznik nr 1 do wytycznychotwórz

Formularz dostępne również na stronach internetowych:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament PROW www.dprow.umww.pl ,

- Stowarzyszenia „Długosz Królewski”: http://dlugoszkrolewski.org.pl/prow/prow-2014-2020

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem