Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

logNaborZakonczOgłoszenie numer 8/2021

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.1.2.1: Podejmowanie działalności gospodarczej

  1. I.Podejmowanie działalności gospodarczej
Rodzaj operacji

Podejmowanie działalności gospodarczej

(§2 ust.1 pkt.2 a Roz. MRiRW)

Termin i miejsce składania wniosków Wnioski należy składać od dnia 30 czerwca 2021 r. godz. 8:00 do dnia 16 lipca 2021 r do godz. 14:00, bezpośrednio tj. osobiście w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski”, ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.
Limit dostępnych środków 76 561,08 
Forma wsparcia Premia w wysokości 50 000,00 zł
Rodzaj beneficjenta Osoby fizyczne
Miejsce składania wniosków Biuro Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, ul. 1000 – lecia 10, 62-874 Brzeziny
Minimalne wymagania Aby wniosek uznać za zgodny z kryteriami lokalnymi musi on otrzymać minimalną liczbę 18 punktów.
Wskaźnik realizacji naboru

w. 1.2 a – Liczba utworzonych miejsc pracy – 5 etatów

1.2.1 – Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa i stworzenia miejsca pracy – 5 sztuk

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski należy złożyć:

- w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

- w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach,

- oraz w 2 opisanych segregatorach.

Procedury i kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR dostępne są do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia, w zakładce Dokumenty – LSR

W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji o naborze udziela Biuro LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski” (ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny: osobiście oraz telefonicznie 62 76 98 222 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skorzystanie z doradztwa indywidualnego jest możliwe po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność i umowy

LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski” www.dlugoszkrolewski.org.pl , lub w biurze LGD „Długosz Królewski” ,

Formularze dostępne również na stronach internetowych:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament PROW

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - otwórz

- Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) - otwórz

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) - otwórz

2) Biznesplan

- Biznesplan (pdf) - otwórz

- Biznesplan (docx) - otwórz

- Biznesplan - tabele finansowe (xlsx) - otwórz

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) - otwórz

3) Formularz umowy o przyznanie pomocy 

- Umowa o przyznanie pomocy (pdf) - otwórz

- Załącznik nr 1 Biznesplan - otwórz

- Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - otwórz

- Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz

- Załacznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz

- Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) - otwórz

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (xlsx) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność

- Wniosek o płatność (pdf) - otwórz

- Wniosek o płatność (xlsx) - otwórz

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) - otwórz

- Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (xlsx) - otwórz

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (pdf) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełniniu sprawozdania z realizacji biznesplanu (pdf) -  otwórz

Dodatkowe dokumenty

1. Załącznik nr 11 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - otwórz

2. Załącznik nr 9 Procedury wyboru operacji w ramach LSR oraz Regulamin Organu Decyzyjnego - otwórz

3. Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz

4. Załącznik nr 1 do wytycznych - otwórz

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem