Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

logNaborZakonczOgłoszenie numer 1/2016

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” z siedzibą w Brzezinach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. informuje, że

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych naborów na następujące zakresy tematyczne:

 1. Rozwój działalności gospodarczej wraz z podnoszeniem kompetencji osób zaangażowanych w projekt.

 

 

Rodzaj operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust.1 pkt.2c Roz. MRiRW)

Termin składania wniosków

12.12.2016 godz. 7:30 – 28.12.2016 godz. 15:30

Limit dostępnych środków

1 000 000 zł

Wysokość pomocy

Nie więcej niż 300 000 zł oraz nie mniej niż 50 000 zł

Wysokość wsparcia

70% kosztów kwalifikowanych dla wniosków przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniu oraz utworzeniu miejsc pracy oraz nastawionych na rozwiązywanie lokalnych problemów.

50% kosztów kwalifikowanych dla wniosków przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniu oraz utworzeniu miejsc pracy, ale bez rozwoju problemów lokalnych

Rodzaj beneficjenta

Istniejące przedsiębiorstwa, spełniające status mikro i małych przedsiębiorstw.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, ul. 1000 – lecia 10, 62-874 Brzeziny

Forma wsparcia

Refundacja

Minimalne wymagania

Aby wniosek uznać za zgodny z kryteriami lokalnymi musi on otrzymać minimalną liczbę punktów, większą niż 18 punktów.

Wskaźnik realizacji naboru

w. 1.2 a – Liczba utworzonych miejsc pracy – 5 etatów

w. 1.2 b – Liczba utworzonych miejsc pracy w działalności gospodarczej związanej z zatrudnieniem osób defaworyzowanych (osób młodych do 35 lat, kobiet, osób powyżej 55 lat) – 3 etaty

1.2.2 – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa i stworzenia oraz utrzymania miejsc pracy – 5 sztuk

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać osobiście i bezpośredniow miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski należy złożyć:

- w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

- w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu,

- oraz w 2 opisanych segregatorach.

Procedury i kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR dostępne są do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia a , w zakładce Dokumenty – LSR pod poniższym linkiem:

http://dlugoszkrolewski.org.pl/dokumenty/lokalna-strategia-rozwoju-lsr

W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji o naborze udziela Biuro LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski” (ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny: osobiście po uprzednim kontakcie z Biurem, telefonicznie 62 76 98 222 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność i umowy

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z -otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3. Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz

 • Biznesplan (.docx) - otwórz

 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

II. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz

 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz

 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

III. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz

 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

1) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

2) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność na lata2016-2020 z perspektywą na rok 2023 - plik do pobrania

Załącznik nr 11 do LSR - Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 9 do LSR – Procedury wyboru operacji w ramach LSR oraz Regulamin Organu Decyzyjnego

Formularze dostępne również na stronach internetowych:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament PROW http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=793&Itemid=244 ,

- Stowarzyszenia „Długosz Królewski”: http://dlugoszkrolewski.org.pl/prow/prow-2014-2020

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem