Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

posiedzenie2

Szanowni Państwo,

W dniu 05.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Długosz Królewski" dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017. Poniżej zamieszczamy listy rankingowe operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz operacji wybranych do dofinansowania.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR - Budowa infrastruktury

Lista operacji zgodnych Budowa infrastruktury

 

Lista operacji wybranych - Budowa infrastruktury

Lista operacji wybranych Budowa infrastruktury

Protokół 1/2017

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Zgodnie z art.22 ust. 1 prawo wniesienia protestu przysługuje w przypadku:

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo,

2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, albo

3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, albo

4) ustalenia przez LGD kwoty niższej niż wnioskowana.

Protest należy wnieść w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru.

Formularz protestu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem