Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

logNaborZakonczOgłoszenie numer 7/2021

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” z siedzibą w Brzezinach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. informuje, że

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych naborów na następujące zakresy tematyczne:

I.Rozwój działalności gospodarczej wraz z podnoszeniem kompetencji osób zaangażowanych w projekt.

Rodzaj operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust.1 pkt.2c Roz. MRiRW)
Termin składania wniosków 30.06.2021 godz. 8:00 – 16.07.2021 godz. 14:00
Limit dostępnych środków 277 478,82 
Wysokość pomocy Nie więcej niż 300 000 zł oraz nie mniej niż 50 000 zł
Wysokość wsparcia

70% kosztów kwalifikowanych dla wniosków przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniu oraz utworzeniu miejsc pracy oraz nastawionych na rozwiązywanie lokalnych problemów.

50% kosztów kwalifikowanych dla wniosków przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniu oraz utworzeniu miejsc pracy, ale bez rozwoju problemów lokalnych

Rodzaj beneficjenta Istniejące przedsiębiorstwa, spełniające status mikro i małych przedsiębiorstw.
Miejsce składania wniosków Biuro Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, ul. 1000 – lecia 10, 62-874 Brzeziny
Forma wsparcia Refundacja
Minimalne wymagania Aby wniosek uznać za zgodny z kryteriami lokalnymi musi on otrzymać minimalną liczbę punktów, większą niż 18 punktów.
Wskaźnik realizacji naboru

w.1.2 a - Liczba utworzonych miejsc pracy - 5 etatów

1.2.1 - Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa i stworzenia miejsca pracy - 5 sztuk

1.2.2 – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa i stworzenia oraz utrzymania miejsc pracy – 5 sztuk

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski należy złożyć:

- w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

- w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu,

- oraz w 2 opisanych segregatorach.

Procedury i kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR dostępne są do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia , w zakładce Dokumenty – LSR pod poniższym linkiem:

http://dlugoszkrolewski.org.pl/dokumenty/lokalna-strategia-rozwoju-lsr

W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji o naborze udziela Biuro LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski” (ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny: osobiście oraz telefonicznie 62 76 98 222 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skorzystanie z doradztwa indywidualnego jest możliwe po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność i umowy

LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski” www.dlugoszkrolewski.org.pl , lub w biurze LGD „Długosz Królewski” ,

Formularze dostępne również na stronach internetowych:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament PROW

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

- Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla pomiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (pdf) - otwórz

- Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (xlsx) - otwórz

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) - otwórz

2. Biznesplan (wersja 3z)

- Biznesplan (pdf) - otwórz

- Biznesplan (docx) - otwórz

- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (pdf) - otwórz

- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórtwa lokalnego produktów rolnych (docx) - otwórz

- Biznesplan (tabele finansowe inkubator 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4) - otwórz

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) - otwórz

- Biznesplam (tabele finansowe) - otwórz

3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.

- Oświadczenie (pdf) - otwórz

- Oświadczenie (xlsx) - otwórz

- Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pdf) - otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) - otwórz

- Załącznik 1 Zestawienie finansowo - rzeczowe operacji (pdf) - otwórz

- Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych - otwórz

- Załącznik 3 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) - otwórz

- Załącznik 3A Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf) - otwórz

- Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji biznesplanu - otwórz

5. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) - otwórz

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (xlsx) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji (pdf) - otwórz

6. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

- Wniosek o płatność (pdf) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (pdf) - otwórz

- Wniosek o płatność (xlsx) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (xlsx) - otwórz

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) - otwórz

- Załącznik 3 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (xlsx) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

7. Klauzule RODO

- RODO klauzule 19.2 - otwórz

- RODO klauzule do karty wkładu rzeczowego - otwórz

- RODO klauzule do listy obecności - otwórz

Dodatkowe załączniki

1. Załącznik 11 - Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - otwórz

2. Załącznik 9 - Procedury wyboru operacji w ramach LSR oraz Regulamin Organu Decyzyjnego  - otwórz

3. Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz

4. Załącznik 1 do wytycznych - otwórz

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - otwórz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem