Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

 

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Uwaga! W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

FORMULARZE WNIOSKÓW WRAZ Z INSTRUKCJAMI I ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNE POD LINKIEM:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

PROW 2014-2020 wersja skrócona

[ pobierz plik PDF ]

 

 

RLKS - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

 1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
 2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
 3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
 4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
 5. innowacyjność (w skali lokalnej),
 6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
 7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

PLIKI

 • „Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce” (pobierz plik - pdf 208,88 kB)
 • „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – uzupełnienie informacji zawartych w poradniku” (pobierz plik - pdf 296,35 kB)
 • Obszar objęty LSR w ramach RLKS – podstawowe zasady (pobierz plik - pdf 349 kB)
 • Poradnik (wydanie III) dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (pobierz plik - .pdf 867,44 kB)

 

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020

Błędy popełniane przez wnioskodawców i beneficjentów w poprzednim okresie programowania zostały przez Agencję zebrane, poddane analizie i opisane w niniejszej publikacji. Celem powstania broszury jest redukcja błędów popełnianych przez wnioskodawców i beneficjentów Programu. Zapraszamy do wnikliwej analizy publikacji przygotowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów [pobierz plik PDF ]

 

KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem